diensten

Kopsterk biedt de volgende diensten aan:

Sportprofiel

Elke speler heeft zijn eigen persoonlijke voorkeuren, raakt op een andere manier gemotiveerd, kan een verschillende aandachtstijl hebben en gaat anders met emoties om. Daardoor heeft een sporter behoefte aan een specifieke aanpak. Om meer inzicht te krijgen in deze mentale kenmerken brengt Kopsterk met sportspecifieke vragenlijsten deze kenmerken in kaart. Mentale kenmerken vormen de basis voor teambuilding, mentale training en mentale begeleiding.

Teambuilding

Kopsterk is ook gespecialiseerd in het bieden van mentale training en begeleiding op teamniveau. Of een team al dan niet als eenheid functioneert, bepaalt vaak de kracht of juist de zwakte. Het doel van teambuilding is het succesvol doorlopen van de teamfasen. Om dit te verwezenlijken reikt Kopsterk de trainer een aantal handvatten aan waarmee hij in de praktijk aan de slag kan. Hierbij spelen de mentale kenmerken en de individuele kwaliteiten van de spelers een cruciale rol.

Samen met de trainer wordt besproken in welke fase het team op het moment zit en op welke wijze de teambuildingsinterventies het beste ingezet kunnen worden.

Mentale training

Sporters krijgen tijdens hun sportcarrière te maken met periodes die veel vragen van hun mentale weerbaarheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de druk die op spelers wordt gelegd (door anderen of door zichzelf), de kritiek die ze krijgen, de concurrentie waarmee ze te maken krijgen en het omgaan met onterechte beslissingen en teleurstellingen. Of sporters hier goed mee om weten te gaan hangt af van de technieken die ze in dit soort situaties kunnen hanteren. Individuele mentale training kan spelers hier beter bestand tegen maken.

In een kennismakingsgesprek wordt samen bekeken waar de mentale training zich op zal richten. Vervolgens wordt een begeleidingstraject gestart. De duur van het traject kan verschillen van 6 tot 12 gesprekken, afhankelijk van de vraagstelling.

Mentale begeleiding

Ook kunnen zich situaties voordoen, waarin spelers met bepaalde problemen te maken krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een zware blessure zijn, moeilijkheden in de thuissituatie en een conflict met de hoofdtrainer of medespeler. In dit soort situaties kan een speler door mentale begeleiding sneller de draad oppakken en zich richten op de sport in plaats van op randzaken.

In een kennismakingsgesprek wordt samen bekeken waar de mentale begeleiding zich op zal richten

Workshops

Voor sportverenigingen, scholen en voor ouders biedt Kopsterk de workshop ‘Introductie van mentale training en begeleiding’ aan. Hierbij wordt ingegaan op de basisaspecten van mentale training en begeleiding. Wat is het belang ervan en wanneer kan het worden gebruikt? Ook wordt er ingegaan op de praktijk. Er zullen praktijksituaties worden besproken en is er de mogelijkheid om zelf met voorbeeldsituaties te komen.

Presentaties

Kopsterk kan ingehuurd worden voor het geven van presentaties. Onderwerpen worden afgestemd met de opdrachtgever. Presentaties kunnen gericht zijn op specifieke mentale aspecten, zoals: motivatie, zelfvertrouwen en concentratie. Ook kunnen actuele thema’s worden uitgelicht en vanuit een sportpsychologisch perspectief worden uiteengezet.

Voor meer informatie neem dan contact op met: info@kopsterk.nl.